Jak poznat dobrého šamana?

Je mnoho šamanů – domorodých a moderních. Opravdu dobrého šamana rozpoznáme pro jeho klidnou přítomnost, jeho znalosti (a správné chování), ale především pro jeho pokoru a upřímnost.

Skutečně dobrý šaman uznává, že existují i další výteční šamani a léčitelé. Dokonce je často doporučuje svým vlastním klientům. Ví, že posvátná cesta uzdravení není závod. 

Skutečně dobrý šaman nemá zapotřebí se hanlivě vyjadřovat o ostatních šamanech (dokonce i v případě, že je to opodstatněné), protože ví, že jeho úkolem je zaměřit se na svou dobrou práci a ne na řeči o ostatních …. ví, že je to plýtvání energií …. a ví, že k tomu, aby zářil, nemusí očerňovat ostatní.

Skutečně dobrý šaman vždy respektuje proces pacienta, ženy a chová se eticky. 

Skutečně dobrý šaman je vždy plně zaměřen na svou práci a vždy se snaží dozvědět víc, protože ví, že proces učení nikdy nekončí. 

Skutečně dobrý šaman sdílí svou moudrost a poznání s pokorou. Nikdy by si nedovolil říci, že on je jediný pravý šaman, který ví všechno a kterého nikdo nepředčí.

Skutečně dobrý šaman akceptuje, že existuje i mnoho dalších jiných cest (možná nekonečně mnoho) vedle té jeho. Nikdy nemá potřebu lhát, jen aby ‚své‘ klienty udržel pod jeho vedením. 

Skutečně dobrý šaman ví, že tradiční medicíny jsou velmi důležitou a nezbytnou součástí šamanismu, ale nejsou jedinými nástroji k léčení. Ví, že musí zůstat pevně ukotven v celé šíři svých činností s hlavním důrazem na péči o své klienty.

Skutečně dobrý šaman nemusí použít mnoho slov k vyjádření toho, co nám vesmír chce říct.

Opravdu dobrý šaman vždy přeje dobrou cestu a léčení každému, dokonce i jeho „nepřátelům“ (pokud nějací takoví vůbec existují).

Skutečně dobrý šaman žije podle jeho vlastních rad a zásad. Jeho způsob života je příkladem pro ostatní.

Skutečný šaman nemá potřebu žádat „speciální věci, dárky nebo druh spojení či jiný způsob kontaktu“ od svých pacientů.

Opravdu dobrý šaman ví, že jeho hlavní prací je být pouze kanálem pro léčení lidí. Nedělá si nárok na kredity za uzdravení člověka. Jako šaman se nepotřebuje stávat organizátorem… jeho práce náleží ostatním lidem a on to hluboce respektuje.

Skutečně dobrý šaman ví, že každý má svobodu vybrat si svou vlastní cestu, dělat svá vlastní rozhodnutí a vybrat si svůj způsob léčení. Dobrý šaman ví, že opravdový a nejsilnější šaman/guru/mistr září srdcem a vědomím pro všechny národy. 

Andres Martinez