Asaya žije filmem o žábě!

V minulém roce se toho v Asayi zdánlivě mnoho neudálo. Všichni jsme totiž pilně pracovali na projektu, který spatřil světlo světa 11.1. letošního roku – tedy jen pár týdnů nazpět. A o jaký projekt se vlastně jedná? Asaya ve spolupráci s Václavem Dejčmarem vytvořila unikátní dokument mapující zkušenost s nejsilnějším přírodním psychedelikem 5-meo DMT, produkovaným ropuchou coloradskou (Bufo Alvarius).

Film Bufo Alvarius – The Underground Secret je nevšedním a radikálním svědectvím o této substanci, která má schopnost měnit lidské životy. Snímek byl natočený minulý rok v Kolumbii, kam se vydala skupina českých psychonautů. Jejich zážitky v dokumentu doplňují rozhovory se zakladatelem transpersonální psychologie Stanislavem Grofem, klinickým psychologem Michaelem Vančurou, lékařem a světovým expertem na drogovou problematiku Pavlem Bémem a především s neošamanem Dr. Octavio Rettigem Hinojosou, který zkušenost s Bufo Alvarius zprostředkoval více než 7000 tisícům lidí po celém světě. To vše je pojato jako sugestivní audio-vizuální dobrodružství a intenzivní filmová meditace o povaze vědomí a bytí.

Premiéra filmu včetně diskuze s tvůrci proběhla 11.1.2018 v ostravském kině Vesmír. Součástí programu byla i afterparty v klubu Fabric, kde společně vystoupili autoři hudby Maok a Petr Zajac alias Satori.

Více informací o filmu a nadcházejících událostech najdete na www.bufoalvarius.com nebo na Facebooku

Jóga v Asayi

Přijďte se rozhýbat a zbavte se stresu pomocí jógy se skvělou lektorkou Monikou Lepkovou!

RANNÍ JÓGA

každou středu 7:00 – 8:30
cena lekce 150 Kč
informace o kurzu na AIYIA nebo ZDE

WHEEL JÓGA

každou neděli 17:30 – 19:00
cena lekce 150 Kč
informace o kurzu na AIYIA nebo ZDE

Všechny kurzy probíhají u nás v Asayi na ulici Kalvodova 2 v Ostravě – Mariánských Horách

Rezervujte si místo na emailu monicatko1@seznam.cz nebo telefoním čísle 775 348 567

 

Namasté 🙂

 

 

Holotropní dýchání

Co je holotropní dýchání?

Bylo vyvinuto psychiatrem českého původu MUDr Stanislavem Grofem a jeho ženou Christinou na základě mnohaletého výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, který započal v 60. letech v Praze a pokračoval v USA.  Slovo „holotropní“ je neologismus složený z řeckých slov  holos „celistvost“ a trepein „pohybovat se, směřovat“ v překladu tedy „směřující k celistvosti“.

Jedná se o velmi elegantní techniku transpersonální psychologie, která využívá k navození mimořádného stavu vědomí zrychleného a prohloubeného dechu a evokativní hudby. Kombinuje také cílenou práci s tělem, arteterapeutické techniky a skupinovou dynamiku.

Dech a dechové techniky byly užívány k navození  mimořádných stavů vědomí od pradávna a napříč kulturami. Zrychlený a prohloubený dech mění alkalicitu krve a látek ovlivňujících mozek. Na rozdíl od tradičních dechových technik, které využívá například jógová praxe, v holotropním dýchání neexistuje přesně předepsaný způsob, jak dýchat. Prohloubení a zintenzivnění dechu je zprvu prováděno vědomě a napomáhá mu hudební set sestavený speciálně za tímto účelem.

Hudební set sestavený pro holotropní dýchání  podporuje proces a evokuje emoce. V jednotlivých částech procesu používáme různé druhy hudby, aby co nejvíce podpořily a prohloubily prožitek.

Cílená práce s tělem – bodywork je jedním z pilířů holotropního procesu. Pomáhá uvolnit zablokovanou energii , bolest nebo napětí v těle. Práce ve změněném stavu vědomí napomáhá vyplout na povrch nevědomým obsahům, zpřístupňuje také jednotlivé traumata a energetické bloky. Práce s tělem v rámci holotropního dýchání je značně odlišná od jiných technik. Facilitátor pracuje s dýchačem pomocí vytvoření protitlaku, proplouvají společně procesem a napomáhá mu, aby jej naplno procítil.

Holotropní dýchání pracuje efektivně na mnoha úrovních. Díky vytvoření bezpečného prostředí (set and setting) aktivuje naplno Vnitřního léčitele (inner healer), hluboko v nás operující princip, který neomylně vede účastníka k uzdravení, léčení, celistvosti a plnému fungování v každodenním životě. Naprostá důvěra v tuto hlubokou moudrost uvnitř nás, je základním hybným mechanismem celého procesu. Každý z nás v sobě ukrývá tuto moudrost a holotropní dýchání ji dovoluje manifestovat se v plné kráse. Plná důvěra  a pokora k tomuto principu je základním kamenem léčení  a úzdravy.

Během procesu v mimořádném stavu vědomí se aktivizují dávno ukryté vzpomínky.

Pro koho je holotropní dýchání

Holotropní dýchání™ vyhledávají lidé, kteří mají zájem o hlubokou, transformativní práci v bezpečném prostředí.  Je vhodné pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět sami sobě a chtějí prohloubit proces sebepoznání. Tuto techniku také ocení všichni holonauti a zvědavci, které zajímají změněné stavy vědomí a jejich léčivý potenciál. Elegantní propracovanost techniky a celkový bezpečný rámec workshopu a sezení s HD dává těmto zkušenostem nový rozměr.  Další skupinou zájemců o holotropní dýchání™ jsou lidé, kteří cítí potřebu změny ve svém životě. Ať už zažívají pocit stagnace nebo jsou konfrontováni s pocity, emocemi a zážitky, které je obtížné přijmout, pochopit nebo změnit. Holotropní dýchání™ může také sloužit jako podpora pro terapeutický proces. Přínosné je pro osoby trpící depresemi, potýkajícími se s závislostmi nebo s traumatem. Holotropní dýchání nabízí také cestu pro otevření se širším spirituálním zážitkům.

Tato technika je velmi vhodná pro všechny, kteří nechovají důvěru k autoritám, nebo by z ostychu nešli se svými obtížemi za terapeutem.  Základní premisou holotropního dýchání™ je důvěra ve vnitřní léčivý potenciál v každém z nás. Nikdo není lepším odborníkem na náš proces než my samotní.

Mgr. Magdalena Bahník Šimečková

certifikovaný facilitátor Holotropního dýchání™

www.cestakekorenum.cz

Co je šamanismus?

Definic šamanismu je asi stejné množství, kolik je šamanů ve světě.

Podle mne, šamanismus vychází z myšlenky, že vše kolem nás je živé.  Pozice a role šamana je v každé kultuře jiná, ale ve všech kulturách je šaman člověk, který umí komunikovat s bytostmi přírody a s předky. Tímto spojením tvoří šaman most mezi komunitou a Vyšším vědomím.

S osobou šamana bývají spojovány i další povolání, například: léčitel, mistr obřadů, učitel spirituální moudrosti, tanečník, hudebník, věštec, ochránce tradice. Kdy tyto povolání může zastupovat všechny uvedené, či jen některé z nich. Napříč kulturami, šamani nabádají k dobrému vztahu s předky a hlubokému spojení s přírodou.

Při léčení, cestování mezi světy, hledání vizí a spirituálním růstu používají změněný stav vědomí. Ten může být navozen bubnováním, zpěvem, tancem, prací s ohněm, posvátnou rostlinnou medicínou či jinými technikami. Díky němu jedinec zažívá svou osobní zkušenost spojení. Neučí se v jakého boha smí nebo nesmí věřit, ale učí se techniky, jak „mluvit s bohem“ každý den. Tak, i přes nelibost některých náboženství, se šamanismus nebo jeho techniky s těmito náboženstvími spojily. Pro příklad uvedu islámskou tradici Súfi(dervišové), jihoamerickou Santo Daime a severoamerický Native American Church(křesťané používající posvátnou rostlinnou medicínu) či blízkou spolupráci tuvinského šamanismu s tibetským budhismem.

Původní národy chovají ke svým rádcům a šamanům úctu a hluboký respekt i přesto, že šamani jsou „obyčejní“ lidé se svými dobrými i špatnými vlastnostmi  a charakterem. Západní člověk je často zklamaný, protože šaman sice „něco umí“, ale stále je to jenom člověk. Když překročíme naše očekávání a předsudky, mohou nám šamani z celého světa pomoci s uvědoměním našich vlastních kořenů a původních tradic. Ne skrz přesvědčení, ale díky našemu osobnímu prožitku.

Proč je šamanská tradice důležitá a proč je třeba ji znovu objevovat v Západní kultuře?

Šamanská tradice je nejstarší praxí, která umožňuje pracovat s jinými realitami a spirituální sférou. Je prazákladním komunikačním prostředkem mezi naším a jinými světy. Šaman odjakživa své komunitě zprostředkovával poznání, informace a léčebné postupy, které získával v šamanském stavu vědomí (Shamanic state of Consciousness – zkratka SSC). Šaman pečoval o to, aby život komunity byl v harmonii a souladu s energií universa.
„Povinností šamana je znovu spojit a obnovit porušené energetické spoje a rovněž odčerpat a vrátit opět do oběhu nadměrně nahromaděné množství energie. (…) Spojení lze obnovit pouze po poradě s celým vesmírem prostřednictvím Ducha a energie. Kdykoli je byť jen jedna část kosmické pavučiny léčena, energie je obnovována v celé síti a slouží všem.“ (Mathewsová, 1997)
Tradice šamanismu tak zajišťuje udržet život člověka ve spojení se vším, v rovnováze s přírodními zákony, které jsou ukryty v srdci každého z nás a jsou funkčním základem celého stvoření. Díky tomu se jedinec ve svém bytí neodchyluje od svého středu a má možnost žít zdravý život přinášející růst a prosperitu nejen pro něj, ale také pro celou síť vztahů okolo. Skrze šamanskou praxi se lze napojit na základní esence života a prostřednictvím léčení se a vyladění svých vibrací a energetických bloků přinést do života radost a lásku.
Jak vidno, moderní člověk se v dnešní době na své cestě vychyluje z osy harmonie a to jej v mnoha případech může činit nešťastným a dezorientovaným. Jedinec současné západní společnost často může cítit ztrátu povědomí o smyslu svého bytí v této realitě. Absence duchovních a očistných praktik, přechodových rituálů a spirituální moudrosti jako takové je stále častějším důvodem pocitu chaotičnosti, nevyzrálosti a povrchnosti v současném světě. Cílem šamanské praxe je navracet člověka k jeho kořenům a duchovní moudrosti, k sobě samému. Prostřednictvím rozšířených stavů vědomí je lidská bytost schopna léčit tělo, duši i mysl. Rovněž je schopna vytvořit si komplexnější a mnohostrannější pohled na smysl svého konání v životě. Vrací se k prazákladním hodnotám, žije poctivěji a pravdivěji, napravuje vztahy v rodině, ale především léčí vztah sama se sebou.
Vlivem konzumního způsobu života a života orientováného na materiální pokrok je v západní kultuře naše tradice, spojení s dávnými předky a přírodou téměř zapomenuta. Jsme proto velmi vděční, že tradiční kultury s námi sdílejí své učení. Díky zachování originálního způsobu žití a předávání moudrosti z pokolení na pokolení se jejich vlákno tradičních praktik a rituálů nepřetrhlo. Skrze jejich tradici můžeme obnovovat a nacházet tu svou, která nám v naší společnosti tolik chybí.
„Západní průmyslová společnost je snad jedinou kulturou, která s HS (holotropními stavy, pozn. aut.) nepracuje a dokonce je zavrhuje jako projevy patologie. Starověké, předindustriální a domorodé kultury měly HS ve velké úctě a rozvíjely účinné techniky, které měnily vědomí. HS lidé po tisíciletí užívají jako základní nástroj pro rituální a duchovní žživot, pro diagnózu a terapii. Kromě přírodních, léčebných prostředků se k léčení užívalo HS, které byly vyvolávány u pacienta, u léčitele nebo u obou současně, někdy dokonce u celého společenství. HS měly svoji roli i v řešení praktických záležitostí, kde napomáhal jejich vliv na rozvoj intuice a mimosmyslového vnímání. Mezi starodávné a domorodé techniky vyvolávání HS patřila přímá nebo nepřímá práce s dechem, zvukové techniky, tanec a jiné formy pohybu, sociální a smyslová deprivace, přetěžování smyslů, fyziologické prostředky, meditace a další duchovní techniky, psychedelické látky zvířecího a rostlinného původu.“ (Grof, 2007)

Zdroje a prameny:
1) Mathewsová, Caitlín: Zpívej své duši na cestě domů, Nakladatelství ALTERNATIVA, Praha 1997
2) Grof, Stanislav: Psychologie budoucnosti: Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí, Argo, Praha 2007
3) [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://www.samani.cz/index.php?Z=7

Ondřej Bahník

www.cestakekorenum.cz