Alternativní medicína

Alternativní medicína, též komplementární (CAM – z anglického Complementary and Alternative Medicine) zahrnuje všechny metody neklasické medicíny. Tedy medicíny, jejíž metodika není testována obvyklým klasifikovaným způsobem (dle klinických výzkumů). Není považována za standartní způsob, avšak leckdy má stejný nebo vyšší účinnost, povětšinou je však s vědeckým lékařstvím kombinována nebo slouží jako doplňková léčba (zejména pokud jde o bylinné kúry, masáže, reiki, jógu).

Do oborů alternativní medicíny patří akupresura, akupunktura, aromaterapie, bioterapie, fyzioterapie, homeopatie, chiropraxe, masáže, psychotronika, reflexní terapie, reflexologie, fytoterapie (léčba pomocí bylin), hypnóza, lidové léčitelství a mnohé další.

Standartní medicína kde zná příčinu nemoci, tam ji samozřejmě léčí. V mnoha případech však léčí pouze uchopitelné projevy nemoci, tzv. symptomy, proto se hojně označuje pojmem symptomatická. Bývá zatížena často i zásadními vedlejšími účinky, a proto se u ní pacient může dostat do bludného kruhu léčení původní nemoci se vznikem sekundárních či terciálních nemocí.

Alternativní medicína uvažuje o vztahu nemoci k psychice (psychosomatika) a také o poruchách jiných orgánů, jež s nemocným orgánem přímo nesouvisí nebo nesousedí. Alternativní medicína se tedy snaží o nápravu zdraví současným léčením těla, duše i vzdálených orgánů a o stimulaci imunity.

Optimálním pracovním postupem by bylo, kdyby se oba přístupy doplňovaly a dle pacientovy situace navrhly jedno z léčebných stanovisek. Kombinovaný postup je stále častěji akceptován i současnými lékaři a je nazýván celostní medicínou. Ta používá všechny druhy péče o zdraví, od konvenčních léků po alternativní metody. Bere na vědomí celou osobnost pacienta, analyzuje jeho fyzickou aktivitu, výživu, prostředí, kde žije, emoční, sociální a duchovní život a životní styl.

 
Zdroje a prameny:
1) Wikipedia [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alternativn%C3%AD_a_komplement%C3%A1rn%C3%AD_medic%C3%ADna
2) Dr. Rudolf Zemek [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://www.dr-rudolf-zemek.cz/celostni-medicina/proc-alternativni-medicina
3) Celostní Péče [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://celostnipece.cz/
4) Celostní medicína [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://www.celostnimedicina.cz/co-je-to-celostni-medicina.htm#ixzz4VvszMACS