Integrace rozšířených stavů vědomí do běžného života

Integrace rozšířených stavů vědomí do běžného života s využitím práce s vlastními kořeny.

Lektor: MUDr. Ivana Wurstová I www.ivanawurstova.cz

Pohled na vztah k našim předkům ovlivňuje náš život a životní úspěšnost. Červená niť, která se táhne životem skrz životy předků nás vede vždy správně. I když kolikrát klikatě a jinak, než si představujeme. A o tom je život. Můžeme se na sebe a svůj život dívat různě. Můžeme se dívat s velikým porozuměním, pokorou a soucitem. Ale i s nadhledem a humorem.

Ivana je doktorka v oboru neurologie, rehabilitační medicíny. Aplikuje psychosomatické pohledy, fytoterapii i akupunkturu. Prošla bohatou praxí v našem systému zdravotnictví. Spojování tradičních a netradičních metod při léčení klientů se stalo její životní cestou. A miska vah stále osciluje mezi oběma stranami. Mezi systémem zdravotní péče a zcela jinými přístupy k pohledu na zdraví a nemoc. Jednou z cest, které používá jsou i systemické konstelace a šamanské rituály. V poslední době má velkou zkušenost s klienty, kteří procházejí různými sebepoznávacími semináři, včetně využívání psychotropních látek. Integrace a umění využít nabyté zkušenosti v praxi považuje za zcela zásadní v této práci.

Říká o své práci.
„V přírodě vše souvisí se vším. Naše tělo a orgány nám napoví. Ne vždy je jednoduché se v této promluvě těla orientovat. Lékař by však měl znát, co který symptom ukazuje a umět pacienta upozornit, vést, směrovat. Čtení řeči těla je pro mne výzvou, zábavou i poučením. Učí mě pokoře před moudrostí přírody, ke které patříme, jakkoliv se tváříme, že ne. V neposlední řadě se naučíme si svého těla vážit.“

IMG_4211

Obrázek 1 z 2