Paul Grof: Tajemství a povaha lidského vědomí

Paul Grof: Tajemství a povaha lidského vědomí, historie psychedelické terapie a léčení na dálku

Přátelé, na první sobotu v září jsme pro vás připravili soubor přednášek a diskuzí s Paulem Grofem, mladším bratrem Stanislava Grofa. 

 

2. 9. 2023 – od 15 do 19 hodin – Panevropská univerzita, Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Vstupné v předprodeji studenti: 250 Kč

Vstupné v předprodeji: 350 Kč

Vstupné na místě: 400 Kč

Předprodej zde: https://goout.net/cs/paul-grof-tajemstvi-a-povaha-lidskeho-vedomi/szfercw/

Facebook event: https://www.facebook.com/events/253694737381816?locale=cs_CZ

 

Video pozvánka přímo od Paula Grofa: 

 

Přednášky a diskuze na téma:

  1. Tajemství a povaha lidského vědomí

Podle současné převládající představy je lidské vědomí zcela vytvářeno mozkem. V mozku však nebyl nikdy nalezen žádný zdroj vědomí a takové paradigma nemůže pojmout mnoho významných experimentálních zjištění. Například neurobiologické změny během změněných stavů vědomí, stejně jako pozorování během zážitků blízké smrti, experimentální výsledky výzkumů psi a zjištění o paměti založené na těle. Tyto poznatky vyžadují širší vysvětlení lidského vědomí a nám se nyní nabízí nové vysvětlení, které tyto poznatky zahrnuje.

Neurobiologické změny kvalitativně nerozlišují mezi takovými prožitkově protikladnými neobyčejnými stavy, jako jsou mánie a melancholie. Zážitky blízké smrti dokládají kontinuitu určitého vědomí i po smrti mozku. Experimenty dálkového vidění a další psi fenomény potvrzují, že přenosy informací jsou možné bez zapojení smyslového aparátu mozku. Tělesná paměť má rozsáhlé interakční smyčky s mozkem, ale někdy může působit nezávisle. Prospektivní klinické údaje naznačují, že mozek přispívá především k náchylnosti a načasování neobyčejných stavů vědomí, nikoli k jejich subjektivnímu obsahu.

Tato zjištění společně naznačují, že koncept vědomí omezený na mozek vyžaduje přehodnocení. Mohou být více slučitelné s hypotézou, že lidské vědomí je výsledkem dynamické souhry mezi procesy v mozku a těle a postulovaným nelokálním vědomím a informačními poli.

 

  1. Stručná historie psychedelické terapie

Látky rozšiřující mysl využívají lidé již po tisíciletí a postupně se zapojily do léčebného procesu. V přednášce bude představena jejich stručná historie. Dotkne se důležitých milníků, šamanského užívání, kulturního vlivu a odvážných badatelů na obou stranách Atlantiku. Během posledních dvou desetiletí přinesla psychedelická renesance psychedelika do dostupných terapeutických postupů a psychedeliky podporované psychoterapie.

 

  1. Léčení na dálku pomocí záměru

Vedle mnoha nedávných závažných společenských, ekonomických, ekologických, epidemických a vojenských problémů se objevilo mnoho dalších výzev pro lidské zdraví. Řada zemí včetně České republiky zaznamenala výrazný nárůst depresí, úzkostí, alkoholismu a dalších závislostí. Zvláště znepokojivé jsou statistiky dokumentující závažnost tohoto problému u mladé generace.

Je nezbytné hledat nová, praktická řešení. Ze starých tradic vyrostlá a v novém vědeckém světonázoru zakořeněná je metoda léčení skupinovým záměrem. Tento přístup se nejčastěji uplatňuje na dálku. Rozebereme hlavní principy, charakteristiky a výsledné poznatky tohoto přístupu.

 

MUDr. Paul Grof, MD, Ph.D., FRCP(C)

Paul Grof je kanadský psychiatr českého původu. Po dokončení studia medicíny absolvoval psychiatrické vzdělání a v roce 1962 získal specializaci v oboru psychiatrie. Pracoval jako výzkumný psychiatr ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze a jako odborný pracovník v oblasti psychoendokrinologie afektivních poruch v západním Německu.

Na podzim roku 1968 byl Dr. Grof přijat jako výzkumný psychiatr a člen fakulty na McMaster University v Kanadě. V letech 1974-1977 pomáhal rozvíjet a vést kliniky afektivních poruch v Sunnybrook Medical Center na Torontské univerzitě a na několika dalších kanadských univerzitách. V letech 1977 a 1978 působil Dr. Grof jako hostující vědec v Národním ústavu duševního zdraví ve Washingtonu, nejprve v oddělení klinické neurofarmakologie s Dennisem Murphym a později v oddělení psychobiologie s Fredem Goodwinem.

V roce 1982 se Dr. Grof stal ředitelem výzkumu a vzdělávání v Hamiltonské psychiatrické nemocnici, fakultní nemocnici McMasterovy univerzity, kde rozšířil výzkumné aktivity v oblasti psychobiologie a založil výzkumné a školicí centrum psychofarmakologie. V letech 1985-2000 působil jako expert Světové zdravotnické organizace, sekce pro duševní zdraví, a předsedal jak výboru expertů, tak pracovní skupině pro psychotropní látky.

V roce 1988 byl Dr. Grof přijat do funkce klinického ředitele Královské nemocnice v Ottawě. V poslední době byl profesorem psychiatrie na Ottawské univerzitě, nadále jím je na Torontské univerzitě a vede Centrum pro poruchy nálady. Publikoval více než 350 článků a dvě knihy a získal několik národních a mezinárodních ocenění za výzkum.