Pomoc neviditelných – Himalajská Orákula

Promítání ukázek z připravovaného filmu zachycujícího himalajská orákula i jejich význam a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem.

Oblast Ladakhu je po Sibiři druhým nejstudenějším obydleným místem na světě, nachází se od 3 500 metrů nad mořem a výše, život je tu tvrdý a náročný a snad proto se i moc nemění. Kulturně i etnicky patří k Tibetu a od nepaměti zde působí orákula – lidé, kteří se dokáží napojit na tzv. beztvaré duchovní bytosti – ochranná božstva a dokáží zprostředkovat informace, které jsou pro nás běžně nedostupné, věští, léčí, radí, dělají exorcismus. Do stavu orákula se uvedou zvláštním rituálem a pomocí určitých atributů. Jak to dělají, ukážou mimo jiné ukázky z připravovaného filmu.

Předprodej zde: https://goout.net/cs/pomoc-neviditelnych-himalajska-orakula%2Bbeseda-s-viliamem-poltikovicem/szqueyw/

Facebook event události: https://www.facebook.com/events/726340529279288?ref=newsfeed&locale=cs_CZ