Přednáška – Ondřej Bahník: Stanislav Grof – lékař, vědec, psychonaut

Zveme Vás na přednášku o Stanislavu Grofovi, kterou povede jeho žák Ondřej Bahník. 
 
Přednáška s diskusí o životě, díle a odkazu. Stanislav Grof, M.D., Ph.D. je americký psychiatr českého původu, jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Celoživotně se věnoval výzkumu psychedeliky asistované psychoterapie a rozšířených stavů vědomí pro léčení. Po zákazu vědeckého výzkumu psychedelik vytvořil techniku holotropního dýchání, společně se svou manželkou Christine.
Působil ve:
-Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze Bohnicích
-Maryland Psychiatric Research Centre v Baltimore
-California Institute of Integral Studies v San Francisku
-Přednášel a vyučoval po celém světě
V posledních letech se věnoval revizi a zachycení svého odkazu, které vyvrcholilo v publikaci kurikula Cesta psychonauta a vytvoření Grof Legacy Training.
Stanislav Grof získal mnoho významných ocenění, ale také bludný balvan za kontroverze v jeho díle.
Přednášet bude jeho žák Ondřej Bahník.
Ondřej Bahník se věnuje osobnostnímu rozvoji již více než 16 let. Absolvoval Grof Transpersonal Training a svých zkušeností využívá při individuální i skupinové práci s lidmi. Hlavní zaměření jsou integrace rozšířených stavů vědomí a pomoc v psychospirituální krizi. Je průvodce v Amazonii a Andách, kde dlouhodobě navštěvuje původní obyvatele, především kmeny Inga a Kamëntsá. Spoluzakládal spolek Asaya a podílel se na mnoha projektech a konferencích. Spolupracuje na projektu sdílení znalostí tradičních průvodců a léčitelů z Amazonie a Mezoameriky pod hlavičkou Venezuelské asociace Spojených Národů (ANUV).
 
Vstupné 150 Kč
Rezervace vstupenek na: info@asaya.cz