Psychedelický výzkum

Psychedelika (řadící se mezi halucinogeny) jsou látky vyvolávající psychedelickou zkušenost (neboli trip). Psychedelickou zkušenost lze podle Timothy Learyho odstupňovat do pěti úrovní dle množství podané látky a intenzity prožitku. Mimořádné stavy vědomí, vyvolané psychedeliky, lze využít pro léčebné a terapeutické účinky. Právě možnostmi využití léčebného a terapeutického potenciálu psychedelik se výzkum zabývá. Nejúčinnějším halucinogenem je LSD (dle Stafforda čtyřikrát silnější než meskalin).Látku syntetizoval z námelu Albert Hofmann roku 1938 v rámci práce pro laboratoře firmy Sandoz ve Švýcarsku jako oběhové a respirační stimulancium. I přesto, že látka neměla předpokládané účinky, se Hofmann rozhodl LSD opětovně předat k farmaceutickému přezkoumání. V průběhu syntetizování několika setin gramu pro analýzu se doktorovi stala neobvyklá věc.

„Najednou jsem byl podivně opilý. Vnější svět se změnil, jako bych byl ve snu. Objekty se zdály nabývat na plastičnosti, získávaly neobvyklé rozměry, barvy byly zářivější. Změnilo se i mé vnímání sebe sama a smysl pro čas. Když jsem zavřel oči, pulzoval ve mně nepřerušovaný proud neobyčejně živých a plastických fantastických obrazů, doprovázených intenzivní hrou barev jako z kaleidoskopu. Asi po dvou hodinách tato ne nepříjemná opilost, kterou jsem prožíval za plného vědomí, zmizela.“ 

Albert Hofmann tak díky nepatrné nehodě (nejpíš mu spadla kapka na kůži) prožil jako první lidská bytost zkušenost s LSD. Tři dny poté Hofmann cíleně zkonzumoval 250 mikrogramů LSD, dávku, od kterépředpokládal podstatně nižší intenzitu, než jaká se následně dostavila (známý»Cyklistický den« – cesta na kole z laboratoře domů pod vlivem za doprovodu své asistentky). Vědec se tak stal známým jako otec LSD.

Vzorky LSD byly zaslány do výzkumných ústavů a tím započala éra psychedelického výzkumu. Vůdčí osobností se později stal Timothy Leary (dalšími byli např Richard Alpert, Ralph Metzner). Ten začal experimentovat s psychedeliky ještě jako profesor na Harvardově univerzitě. Hnutí se rychle rozšířilo a začalo zvětšovat i spektrum druhů zkoumaných látek (marihuana, psilocybin, ketamin, mexické rostliny, MDMA, apod.).

Leary zkoumal paralelu mezi člověkem a počítačem – považoval mozek za jakýsi přírodní počítač, jehož nervové okruhy a programy lze regenerovat a aktivovat psychedeliky. Ty působí jako biochemické klíče s potenciálem otevírat dveře mimořádným stavům vědomí. Látka samotná tudíž transpersonální zážitky nevyvolává, pouze zvyšuje úroveň vědomí a osvobozuje nervový systém od navyklých struktur a vzorců.
K nám se vzorky LSD dostaly r 1954. Ve Výzkumném ústavu psychiatrie v Praze balíček tehdy otevřel student medicíny Stanislav Grof, čímž započala dlouhá etapa jeho práce a analýzy LSD. Česká republika se stala jedním z center psychedelického výzkumu v 60.letech minulého století. Průzkům účinků byl v západních zemích postupně zakázán. Nyní se výzkum psychedelik znovu rozvíjí a Česká republika je jedna z mála zemí na světě, kde probíhá. Současný výzkum probíhá v Národním ústavu duševního zdraví v Praze. Za účelem vytvoření prostoru k otevřené diskuzi o psychedelických látkách, jejich přínosech a rizicích vznikla Česká psychedelická společnost (CZEPS), která zprostředkovává přístup k novým poznatkům a podporuje výzkum v oblasti. Mezi její cíle patří destigmatizace psychedelik, sdružování odborníků zabývajících se psychedeliky, redukce rizik a negativních důsledků pojících se se zneužíváním psychedelik a přípravou podkladů pro změnu legislativy ohledně kontrolovaného výzkumného a terapeutického využití psychedelik v České republice.

 
Zdroje a prameny:
1) CZEPS [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://czeps.org/soucasny-vyzkum-v-nudz-cr/
2) O psychologii [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: http://www.opsychologii.cz/clanek/181-transpersonalni-psychologie/
3) Wikipedia [online]. [cit. 2017-01-20]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Hofmann