Integrace rozšířených stavů vědomí do běžného života

Integrace rozšířených stavů vědomí do běžného života s využitím práce s vlastními kořeny.

Lektor: MUDr. Ivana Wurstová I www.ivanawurstova.cz

Pohled na vztah k našim předkům ovlivňuje náš život a životní úspěšnost. Červená niť, která se táhne životem skrz životy předků nás vede vždy správně. I když kolikrát klikatě a jinak, než si představujeme. A o tom je život. Můžeme se na sebe a svůj život dívat různě. Můžeme se dívat s velikým porozuměním, pokorou a soucitem. Ale i s nadhledem a humorem.

Ivana je doktorka v oboru neurologie, rehabilitační medicíny. Aplikuje psychosomatické pohledy, fytoterapii i akupunkturu. Prošla bohatou praxí v našem systému zdravotnictví. Spojování tradičních a netradičních metod při léčení klientů se stalo její životní cestou. A miska vah stále osciluje mezi oběma stranami. Mezi systémem zdravotní péče a zcela jinými přístupy k pohledu na zdraví a nemoc. Jednou z cest, které používá jsou i systemické konstelace a šamanské rituály. V poslední době má velkou zkušenost s klienty, kteří procházejí různými sebepoznávacími semináři, včetně využívání psychotropních látek. Integrace a umění využít nabyté zkušenosti v praxi považuje za zcela zásadní v této práci.

Říká o své práci.
„V přírodě vše souvisí se vším. Naše tělo a orgány nám napoví. Ne vždy je jednoduché se v této promluvě těla orientovat. Lékař by však měl znát, co který symptom ukazuje a umět pacienta upozornit, vést, směrovat. Čtení řeči těla je pro mne výzvou, zábavou i poučením. Učí mě pokoře před moudrostí přírody, ke které patříme, jakkoliv se tváříme, že ne. V neposlední řadě se naučíme si svého těla vážit.“

IMG_4211

Obrázek 1 z 2

VĚDA POTKÁVÁ TRADICI / SCIENCE MEETS TRADITION

Akce „Věda potkává tradici / Science Meets Tradition“ se zástupci Expedice Neuron proběhla ve čtvrtek 29. listopadu od 18.00 v Ostravě v Asayi.

VĚDĚČTÍ VÝZKUMNÍCI A INDIÁNI HINU KUI PŘEDSTAVILI V ASAYI SPOLEČNÝ PROJEKT

Expedice Neuron 2019 se blíží a právě to je důvodem, proč se na konci listopadu v Čechách sejdou přední neurovědci Tomáš Páleníček a Eduardo Schenberg a zástupci tradičního indiánského kmene Hinu Kui. Cílem vědecké výpravy do Amazonie je popsat léčivý potenciál ayahuascy a ilustrovat úlohu tradičního kontextu v jejím užívání. Jedná se o vůbec první studii svého druhu, která nebude probíhat v běžných laboratorních podmínkách, naopak – laboratoř pojede do džungle. Unikátní projekt takto bude zkoumat, jakou roli hraje ve zkušenosti s ayahusacou prostředí, zda může ayahuasca zapadnout do základního západního psychofarmakologického vědění a nakolik je nutné upravit metody a přístupy k lepšímu pochopení jejích psychologických účinků, léčivého potenciálu a vlivu na vědomí. Přednáška „Věda potkává tradici / Science Meets Tradition“ proběhne za účasti hlavních aktérů expedice 28. listopadu na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze a o den později, 29. listopadu, v ostravské Asayi.

  

Že má ayahuasca terapeutické účinky u depresivních pacientů odolných vůči zavedeným léčebným postupům bylo nedávno prokázáno v klinických podmínkách. Dodnes však nebyly hlášeny žádné vědecké informace spojené s jejím užitím v tradičním kontextu. Studie v rámci Expedice Neuron 2019 se proto zaměří na neuropsychologické a neurobiologické působení ayahuascy při podání zdravým dobrovolníkům domorodým šamanem přímo v Amazonii. Z výsledků výzkumu vyhodnocených pomocí psychometrických stupnic a elektroencefalogramu – EEG budou patrné akutní účinky na aktivitu mozku, entropii (míru neuspořádanosti), konektivitu jednotlivých částí mozku a dlouhodobé účinky na náladu a vnitřní rozpoložení, souznění s přírodou a mezilidské propojení.

 

Naším záměrem je popsat unikátní léčivý potenciál nápoje ayahuascy a jeho tradiční kontext a ilustrovat, jak tradiční rituální užití může být prospěšné pro současnou společnost a medicínu, zejména pokud mluvíme o stresu, úzkosti a depresích,“ říká přední český neurovědec se zaměřením na psychedelické látky Tomáš Páleníček, PhD. Kromě něj a jeho teamu z Národního ústavu duševního zdraví dominuje v Expedici Neuron expert na ayahuascu a psychoterapii s využitím psychedelických látek Dr. Eduard Ekman Schenberg, PhD. z brazilského Instituto Plantando Consciência a zástupce tradičních komunit – Ninawa Inu Huni Kui, který je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. Do projektu byl přizván i známý antropolog žijící ve Švýcarsku, Jeremy Narby, mj. autor knihy „Kosmický had“. Expedice proběhne za finanční podpory Nadačního fondu Neuron.  

Akci pořádá:

Asaya, Nadační fond pro výzkum psychedelik, Národní ústav duševního zdraví a Beyond Psychedelics

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/188746742028774/

 

Tomáš Páleníček

Tomáš Páleníček, MD, PhD. začal svou kariéru v roce 2001 v bývalém pražském psychiatrickém centru na preklinickém výzkumu zaměřeném na neurobiologii psychedelik jako LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA, stejně tak jako na neurobiologii psychózy. V té samé době absolvoval výcvik v klinické psychiatrii a klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu ketaminu na lidech. V posledních pěti letech byl předním výzkumníkem prvních projektů, které se v České republice dívaly na akutní efekty konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků a byl zapojen i do výzkumů ketaminu u pacientů s depresí. Jeho vědecká expertíza je převážně v behaviorální farmakologii a elektrofyziologii a konektivitě mozku. V současné době je vedoucím překladatelského týmu v Národním ústavu duševního zdraví v České republice, kde zkoumá neuropsychologii toho, jak psychedelika a kanabinoidy ovlivňují mozkové zpracovávání, emocionalitu, kognitivní funkce a hudbu. Je též aktivně zapojen do projektů, které usilují o studium terapeutického potenciálu psychedelik a MDMA v ČR.

Eduardo Schenberg

Neurovědec Eduardo Schenberg se specializuje na vývoj nových psychiatrických terapií asistovaných psychedelickými substancemi s praxí v základním a klinickém výzkumu. Má pracovní zkušenosti z veřejného a neziskového sektoru, stejně tak jako ze soukromých společností. Je členem Brazilské společnosti pro neurovědu a chování (SBNeC), jedním ze zakládajících členů Internatiol Society for Research on Psychedelics (ISRP) a členem redakční rady Journal of Psychedelic Studies. Také je zakladatelem Instituto Plantando Consciência, neziskové organizace zaměřené na vědecký výzkum a Phaneros, biotech start-upu zaměřeného na zlepšování psychiatrických zdravotních služeb.

Tradice Nixi-Pae u indiánů kmene Huni Kui

Ninawa Inu Huni Kui je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. On a jeho manželka budou připraveni diskutovat o svých komunitách, původech a tradicích, jakož i o jejich vztahu se západní kulturou a společností. Pozornost bude věnována i tradičnímu použití Nixi Pae (Ayahuasca) lidmi Huni Kui a to jak v minulosti, tak i v dnešní době.

science-meets-tradition-3

Obrázek 1 z 6

Znáš své tělo?

Znáš své tělo?
Osho Rebalancing – psychosomatická práce s tělem

 

Mnoho civilizačních chronických chorob má stejnou příčinu – nesouhlad v psychice člověka, který se projeví na fyzické úrovni. Diagnóza je to velmi častá, ale zároveň není na odstranění těchto potíží kladen dostatečný důraz.

Přednáška / workshop se Zitou „Lakshou“ Maierovou Vám osvětlí, jak můžete svému tělu naslouchat. Dozvíte se také, co to je Rebalancing a co můžete od této metody očekávat.

Začátek přednášky: 17.30h
Budova bude otevřena od 17h

Archetypová astrologie s Petrem Lisým

Tato přednáška a beseda byla věnována archetypálnímu pojetí astrologie dle Richarda Tarnase a Stanislava Grofa. Mgr. Petr Lisý, astrolog, psychoterapeut a překladatel, nám v průběhu večera představil téma archetypové astrologie a její základní principy. Teorii převedl do praxe v názorných ukázkách horoskopů slavných osobností a trpělivě odpovídal na četné dotazy z publika.

Úvod do jógy s Monikou Winklerovou

Poslední květnovou středu jsme společně s lektorkou Monikou Winklerovou zorganizovali přednášku o základech jógové filosofie a druzích jógy. Příjemná atmosféra, která během přednášky panovala, byla obohacena o spoustu užitečných informací a rad. Došlo také na praktickou ukázku meditace, kterou si mohli účastníci rovnou vyzkoušet na vlastní kůži a přesvědčit se, jak je v dnešní době obtížné uklidnit mysl :-).

Přednáška profesora MUDr. Stanislava Grofa

Někdo by řekl, že jsme se shodou náhod připletli k organizaci přednášky MUDr. Stanislava Grofa v Ostravě. My však na náhody nevěříme a vzali jsme tento úkol opravdu vážně. Z původní plánované kapacity 250 lidí, jsme se nakonec dostali do Gongu, který jsme ze dvou třetin zaplnili.

Pan profesor Grof je autoritou ve svém oboru a celosvětově uznávaným vědcem na poli transpersonální psychologie. Jeho přednáška “Návrh zásadní revize psychiatrie, psychologie a psychoterapie” se setkala s obrovským ohlasem. Jsme vděční, že jsme toho mohli být součástí.

Fotografie z přednášky naleznete v sekci FOTO A VIDEO.

Přednáška se stařešinou Florentinem Jacanamijoy z Kolumbie

Dalším šamanem, který nás navštívil v polovině března, byl vážený stařešina (Taita Mayor) Florentino Jacanamijoy pocházející z oblasti Alto Putumayo v Kolumbii. Z Florentina sálala veliká moudrost a mnohaleté zkušenosti. Povídal o své práci, životě, medicíně Yahé, a jak lze s její pomocí léčit ducha i tělo.

Florentino s námi natočil rozhovor a také nám dovolil, abychom nahráli jeho posvátné Íkara, které obvykle zpívá pouze během ceremonií. Všechny nahrávky naleznete na našem Soundcloudu.