O nás

 • Slovo Asaya pochází se sanskrtu a má mnoho různých významů:

  • centrum pocitů, myšlenek, mysli, srdce a duše
  • způsob uvažování
  • útočiště, azyl nebo místo odpočinku
  • záměr, smysl, blaho anebo očistný spalující oheň

  Vnímáme Asayu jako místo pro všechny, které zajímá seberozvoj a chtějí změnit zažitý způsob uvažovaní. Vytváříme bezpečný prostor pro svobodné šíření myšlenek a předávání znalostí.

  Naším posláním je:

  • přispívat k rozvoji společnosti
  • podporovat svobodnou diskuzi
  • šířit vědomosti starých místrů a moudrost našich předků
  • informovat o nejnovějších poznatcích z oblasti syntézy vědy a duchovna
   
  Jsme přesvědčení, že žijeme v době velkých změn. Začíná být jasné, že současné konání lidstva jako celku je kontraproduktivní, krátkozraké, ba až toxické. Proto se stále častěji objevují názory, že je třeba kompletně přehodnotit a změnit současná paradigmata na kterých naše společnost stojí. 
  Našim přáním je, abychom byli nejen součástí, ale i hybateli těchto změn.

 • V Asayi se věnujeme širokému spektru činností, které mají všem zájemcům  podat potřebné informace pro osobní růst, umožnit jim setkávat se, diskutovat a v neposlední řadě, poskytnout zázemí pro to, aby mohli své teoretické znalosti také převádět do praxe.

  Naše činnost:

  • pořádání přednášek a workshopů
  • videoprojekce
  • neformální diskuze a setkávání spřízněných lidí
  • výroba filmových dokumentů a audiozáznamu

  Oblasti zájmu

  Osobní a duchovní rozvoj zahrnuje nespočet oblastí a v posledních letech se naštěstí těší čím dál většímu zájmu. Nemůžeme však obsáhnout všechna témata, aniž by se nesnížila kvalita poskytovaných informací a služeb. Z toho důvodu se zaměřujeme na několik oblastí, které jsou podepřeny seriózním výzkumem nebo jsou založeny na tisícileté kulturní tradici. Patří mezi ně:

Asaya