VĚDA POTKÁVÁ TRADICI / SCIENCE MEETS TRADITION

Akce „Věda potkává tradici / Science Meets Tradition“ se zástupci Expedice Neuron proběhla ve čtvrtek 29. listopadu od 18.00 v Ostravě v Asayi.

VĚDĚČTÍ VÝZKUMNÍCI A INDIÁNI HINU KUI PŘEDSTAVILI V ASAYI SPOLEČNÝ PROJEKT

Expedice Neuron 2019 se blíží a právě to je důvodem, proč se na konci listopadu v Čechách sejdou přední neurovědci Tomáš Páleníček a Eduardo Schenberg a zástupci tradičního indiánského kmene Hinu Kui. Cílem vědecké výpravy do Amazonie je popsat léčivý potenciál ayahuascy a ilustrovat úlohu tradičního kontextu v jejím užívání. Jedná se o vůbec první studii svého druhu, která nebude probíhat v běžných laboratorních podmínkách, naopak – laboratoř pojede do džungle. Unikátní projekt takto bude zkoumat, jakou roli hraje ve zkušenosti s ayahusacou prostředí, zda může ayahuasca zapadnout do základního západního psychofarmakologického vědění a nakolik je nutné upravit metody a přístupy k lepšímu pochopení jejích psychologických účinků, léčivého potenciálu a vlivu na vědomí. Přednáška „Věda potkává tradici / Science Meets Tradition“ proběhne za účasti hlavních aktérů expedice 28. listopadu na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze a o den později, 29. listopadu, v ostravské Asayi.

  

Že má ayahuasca terapeutické účinky u depresivních pacientů odolných vůči zavedeným léčebným postupům bylo nedávno prokázáno v klinických podmínkách. Dodnes však nebyly hlášeny žádné vědecké informace spojené s jejím užitím v tradičním kontextu. Studie v rámci Expedice Neuron 2019 se proto zaměří na neuropsychologické a neurobiologické působení ayahuascy při podání zdravým dobrovolníkům domorodým šamanem přímo v Amazonii. Z výsledků výzkumu vyhodnocených pomocí psychometrických stupnic a elektroencefalogramu – EEG budou patrné akutní účinky na aktivitu mozku, entropii (míru neuspořádanosti), konektivitu jednotlivých částí mozku a dlouhodobé účinky na náladu a vnitřní rozpoložení, souznění s přírodou a mezilidské propojení.

 

Naším záměrem je popsat unikátní léčivý potenciál nápoje ayahuascy a jeho tradiční kontext a ilustrovat, jak tradiční rituální užití může být prospěšné pro současnou společnost a medicínu, zejména pokud mluvíme o stresu, úzkosti a depresích,“ říká přední český neurovědec se zaměřením na psychedelické látky Tomáš Páleníček, PhD. Kromě něj a jeho teamu z Národního ústavu duševního zdraví dominuje v Expedici Neuron expert na ayahuascu a psychoterapii s využitím psychedelických látek Dr. Eduard Ekman Schenberg, PhD. z brazilského Instituto Plantando Consciência a zástupce tradičních komunit – Ninawa Inu Huni Kui, který je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. Do projektu byl přizván i známý antropolog žijící ve Švýcarsku, Jeremy Narby, mj. autor knihy „Kosmický had“. Expedice proběhne za finanční podpory Nadačního fondu Neuron.  

Akci pořádá:

Asaya, Nadační fond pro výzkum psychedelik, Národní ústav duševního zdraví a Beyond Psychedelics

Facebook událost: https://www.facebook.com/events/188746742028774/

 

Tomáš Páleníček

Tomáš Páleníček, MD, PhD. začal svou kariéru v roce 2001 v bývalém pražském psychiatrickém centru na preklinickém výzkumu zaměřeném na neurobiologii psychedelik jako LSD, psilocin, meskalin, 2C-B a MDMA, stejně tak jako na neurobiologii psychózy. V té samé době absolvoval výcvik v klinické psychiatrii a klinické elektroencefalografii (EEG) a začal přispívat ke klinickému výzkumu ketaminu na lidech. V posledních pěti letech byl předním výzkumníkem prvních projektů, které se v České republice dívaly na akutní efekty konopí a psilocybinu u zdravých dobrovolníků a byl zapojen i do výzkumů ketaminu u pacientů s depresí. Jeho vědecká expertíza je převážně v behaviorální farmakologii a elektrofyziologii a konektivitě mozku. V současné době je vedoucím překladatelského týmu v Národním ústavu duševního zdraví v České republice, kde zkoumá neuropsychologii toho, jak psychedelika a kanabinoidy ovlivňují mozkové zpracovávání, emocionalitu, kognitivní funkce a hudbu. Je též aktivně zapojen do projektů, které usilují o studium terapeutického potenciálu psychedelik a MDMA v ČR.

Eduardo Schenberg

Neurovědec Eduardo Schenberg se specializuje na vývoj nových psychiatrických terapií asistovaných psychedelickými substancemi s praxí v základním a klinickém výzkumu. Má pracovní zkušenosti z veřejného a neziskového sektoru, stejně tak jako ze soukromých společností. Je členem Brazilské společnosti pro neurovědu a chování (SBNeC), jedním ze zakládajících členů Internatiol Society for Research on Psychedelics (ISRP) a členem redakční rady Journal of Psychedelic Studies. Také je zakladatelem Instituto Plantando Consciência, neziskové organizace zaměřené na vědecký výzkum a Phaneros, biotech start-upu zaměřeného na zlepšování psychiatrických zdravotních služeb.

Tradice Nixi-Pae u indiánů kmene Huni Kui

Ninawa Inu Huni Kui je nedávno zvoleným prezidentem FPEHAC, organizace spojující všechny obyvatele Huni Kui žijící v rozsáhlé oblasti státu Acre, hluboko v brazilské Amazonii. On a jeho manželka budou připraveni diskutovat o svých komunitách, původech a tradicích, jakož i o jejich vztahu se západní kulturou a společností. Pozornost bude věnována i tradičnímu použití Nixi Pae (Ayahuasca) lidmi Huni Kui a to jak v minulosti, tak i v dnešní době.

science-meets-tradition-3

Obrázek 1 z 6